Меню Затваряне

Рефинансиране на лоши кредити

Какви са възможностите да рефинансирате лош кредит?

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

Отговорът на този въпрос не може да бъде еднозначен, защото зависи от размера на кредита и периодите на забавените плащания.

Какво означава лош или проблемен кредит

За да може да се разясни темата и да предложим възможни варианти е важно да се уточни какво означава “лош или проблемен кредит”. Съгласно справката от ЦКР и наредбата на БНБ кредитите с просрочия над 30, над 90 и над 180 дни се класифицират в различни групи. За необслужвани се считат кредитите над 90 дни, а кредитите над 180 дни се отчитат в загуба.


Рефинансиране на просрочен кредит

На кратко – най-добре е преди да пристъпите към рефинансиране да сте погасители просрочията си, за да избегнете очаквани затруднения при рефинансирането.

В някои кредитни компании се предлага рефинансиране и при налично просрочие над 30 дни, но зависи от периода на забавата, причината за просрочието и просрочената сума. Много рядко някои от компаниите приемат да рефинансират кредити с просрочие над 3 месеца, като най-вероятно биха изискали поръчител с добра кредитна история или допълнително обезпечение.

Рефинансиране на заем с лоша кредитна история

В случай, че получите разрешение на кредит с лоша кредитна история, най-вероятно този кредитит ще бъде с по-висока лихва и такси предвид по-вискоя риск от гледна точка на кредиторите. Следователно не трябва на всяка цена да търсите рефинансиране, а да намерите най-подходящо предложение за излизане от ситуацията.

Рефинансирането е ситуация, с различна начална предпоставка, затова всеки случай е различен. Когато има намесена и лоша кредитна история, тогава нещата стават по-скъпи и по-сложни, затова съвет за консултация с кредитен експерт е напълно резонен.


Какво да правим, при лоша кредитна история

Най-добре е да се консултирате с професионалист, за да можете да намерите най-правилното решение за вас. Защото със сигурност, ако рефинансирате кредитите си в същата или друга компания или банка и отново нямате възможност да погасявате редовно задълженията си, то тогава този вариант не е бил правилен за вас

Предпочитаме да спестим съветите за рефинансиране на просрочени кредити, защото казусите и решенията могат да бъдат много индивидуални, като най-важно е да се анализира причината за просрочията и какво се променя при евентуално рефинансиране.

Ако например вие имате постоянни доходи, но те не са достатъчни за погасяване на кредитите, вероятно е най-добре да предоговорите текущите си кредити за намаляване на вноските до сума, която е посилна за обслужване на текущите задължения.

В случай, обаче на липса на доходи е най-добре да потърсите начин да направите предоговаряне и в най-тежките случаи дори да потърсите начин за продажба на ненужни активи и погасяване на кредитите.

Отново казваме, че съветите следва да бъдат индивидуални и много внимателни, защото при просрочени плащания очевидно са налични затруднения, които трябва да бъдат премислени максимално обстойно.

Рефинансиране на кредити препоръчваме, ако това ще помогне за редовното им обслуване и ще намали месечните разходи!

Как се изчиства лошата кредитна история съгласно ЦКР?

Лошата кредитна история е голяма пречка за получаване на кредит. По тази причина, първо трябва внимателно да планираме финансите си и да бъдем сме предпазливи при тегленето на кредит, като направим всичко възможно за редовното погасяване. Не влизайте в заем с опасност да се превърне в лош такъв. Ако вече имате влошена кредитна история, за нейното подобрение вариантите са да предоговорите или рефинансирате кредитите си и да започнете да ги погасявате редовно. Кредитната история се изчиства напълно 5 години след пълното погасяване на просрочения кредит.

Въпреки това, ако постигнете редовност в плащанията някои от банките и кредитните компании може да бъдат благосклонни да направят рефинансиране или да ви отпуснат кредит след 1 или 2 години, а някои компании дори и след няколко месеца на редовно плащане на вноските.

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор