Меню Затваряне

Кредитна задлъжнялост

Проверка на кредитна задлъжнялост

Когато кандидатствате за банков кредит се налага да извадите удостоверение за кредитна задлъжнялост. Тази информация се съхранява в Централния кредитен регистър /ЦКР/, който е основан от БНБ, за да улесни кредиторите в създаването на профил на всеки един потенциален клиент. Една такава БНБ справка за кредитна задлъжнялост предоставя информация за всички активни и погасени кредитни задължения за кредитоискателя.

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

Доброто финансово планиране помага да се избегне прекомерната кредитна задлъжнялост. Редовно ли не ви достигат пари в края на месеца? Тогава домакинската книга може да ви помогне да направите общ преглед на вашите финанси. Въздържайте се от използване на дебитни и кредитни карти. Вместо това теглете пари от сметката и ги разпределяйте на седмична база. Ако вашият овърдрафт е постоянно на червено, преструктурирането на дълга, може да ви е от полза. Заменете скъпия заем с по-евтин заем на вноски. Най-добре е да реагирате навреме, защото след като дълговете се натрупат и тези данни се отразят в т.н. регистър на кр. задлъжнялост на БНБ, става наистина трудно да се получи заем при евентуална справка от страна на кредитора.

Коефициент на кредитна задлъжнялост

След подаване на заявка за заем, банката определя коефициента на кредитна задлъжнялост на лицето. Въз основа на коефициента, тя одобрява или отказва кредита. Това е един от най-важните критерии, защото ако коефициентът е висок, то това означава, че не може да поемете още задължения и тогава банката ще се въздържи да ви финансира.

В същото време кредитните компании са по-либерални към потребителите и отпускат заеми дори на хора с утежняващи обстоятелства като с лошо ЦКР.

Нашата електронна платформа creditcheck-24.com предлага лесно и бързо сравнение на много и различни видове кредити. Освен това нашата оферта за заем е насочена към различни групи хора Независимо дали сте държавни служители, пенсионери или стажанти – използвайте нашето сравнение на заемите, за да намерите правилния избор. Кандидатствайте сега с бутона Заяви!

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор