Меню Затваряне

Заеми от кредитни компании

Съвременният кредитен пазар не е монопол на банковите институции, така потенциалните потребители на заеми, могат сами да решат и да изберат своя кредитор. В този текст ще се запознаем с видовете небанкови компании, които са алтернатива на комплексното и времеемко кандидатстване за заем от банкова институция.

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

Легитимни небанкови кредитни институции и техните услуги

За да е легитимна една небанкова кредитна институция, тя трябва да отговаря на не малко изисквания поставени от Българска народна банка. В този смисъл, когато дадена компания отговаря на тези изисквания, спазва ги и оказва съдействие при контрола от страна на БНБ, тя се намира в списъка на легитимните небанкови институции. Този списък гарантира на всеки кредитоискател сигурност, че влиза в отношения с компания, която е законосъобразна.

Какви услуги имат право да извършват небанковите дружества?

Бързо мини кредитиране, малки спешни заеми, потребителски кредити – това са услуги извършвани от небанкови кредитни компании.

Лизингови услуги, тоест закупуване на стоки на лизинг от магазини в търговската мрежа на страната.

Такива дружества могат да извършват още: консултантски услуги; гаранционни сделки, различни платежни услуги, и други такива в рамките на закона.

Искам да ползвам услуга на небанкова институция, за какво да внимавам?

Освен условия към своите клиенти, небанковите институции също имат определени изисквания, които да спазват, за да могат да гарантират успешна и безпроблемна среда за извършване на услугите. При влизане в отношения с клиент, всяка небанкова компания е длъжна да предостави всички нормативни документи, които да го запознаят с общите условия. Това трябва да стане в офиса на компанията. Ако например кандидатствате онлайн за бърз заем, компанията е длъжна да ви изпрати дигитален файл с общите условия, при които ще се осъществи услугата.

Небанковите кредитни компании са длъжни да осигурят информация на клиента досущ както банковите кредитори. Заемоискателят трябва да получи данни за всички разходи по кредита, защо евентуално някои такси могат да се променят; какви неустойки се заплащат при предсрочно погасяване. Лихвата по кредита, как се изчислява, как се променя (евентуално), какъв е максималният лихвен процент. Ако не ви бъдат предоставени тези данни, в правото сте да ги изискате. Също така, много важно е да знаете при какви условия ще се разрешават споровете относно казуси засягащи неизпълнение на договора от страна на кредитора или получателя на заема. Проверете дали казусът ще може да се реши от съд, а не от институция, която няма достатъчно правомощия.

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор