Меню Затваряне

Бързи кредити – условия

Често с всички важни въпроси засягащи бързото мини финансиране, потребителите се интересуват от това, при какви условия могат да вземат бърз заем. Това е така, защото причините поради, които хората търсят бързи кредити са най-различни, а това ги притеснява, че може да не бъдат одобрени. В този текст ще разгледаме всички условия, които може да са валидни за бързите кредити, под предлог, че различните небанкови компании не е задължително да ги прилагат за заемите, които предлагат. Одобрението за кредита зависи пряко от изпълнението на предварителните условия.

Топ онлайн кредити

Вземи сега бързо и лесно

Бърз кредит – условия за одобрение

За да ви одобрят за какъвто и да е било бърз заем, следва да отговаряте на всички условия, заложени както законово, така и от кредитната компания. Това означава да отговаряте на определената възраст. Посочената от закона е 18 години, но при някои фирми може прагът да е по-висок: 20, 21 или 23 години. Има и компании, които разрешават тегленето на кредит на хора до определена възраст. Удостоверението за възрастта и всички други лични данни идва чрез представяне на информацията от личната карта.

Преди да ви одобрят, кредитните фирми ще разгледат вашата лична кредитна история. Това значи, че ще всичко, което имате като история в кредитирането в последните 5 години ще бъде прегледано. Самата кредитна история трябва да е приемлива за кредиторите, за да може безпроблемно да получите мини заем, бърз потребителски кредит, заем до заплата и др. Одобрението става след като кредиторите са преценили, че сте надежден кредитоискател. В различните фирми то може да варира като времетраене, но развитието на услугата предполага получава на парите в рамките на работния ден. 

Изискване за доходи при бързи кредити

Неизменно след като бъдат проверени възрастта, личната карта и кредитната история, следва проверката на доходите. Тя е важна за различните видове бързи кредити. Има такива, които са брандирани като бързи заеми без доказване на доходи, има мини заеми, в които компаниите се осланят само на лична карта и кредитна история, но като цяло информацията за личните доходи е важна.

Самият доход се проверява като произход, като обезпечение, като съотнасящ се към текущите  лични нужди, разходи и т.н. Небанковите кредитори също така могат да проверят дали не сте в предизвестие за напускане на работата; на трудов или граждански договор сте; тоест ще се търси документалната база, която доказва голяма част от вашите доходи. Само тогава ще бъдете оценени като надежден за поличаване на даден кредитен продукт, особено ако е такъв за по-голяма сума.

Условия за услвояване на кредита

В тази част на процедурата по отпускане на бърз кредит също има вариативност. Има кредитни компании, които изискват да имате валидна банкова сметка. Като цяло обаче в по-малките кредитни компании, които предлагат и бързо онлайн обслужване можете да разчитате, че ще получите сумата чрез платформа за бързо плащане. Парите от бързия заем можете да получите само след като сте изпълнили всички предварително условия, кандидатствали сте правилно; след това сте изпълнили всички изисквания засягащи кредитната история и доходите. Когато получите одобрението, що се отнася до продуктите от типа бързи заеми, остават броени часове до получаване на поисканата сума.

Всички кредити

Лесно за сравнение и избор